Till Startsidan  
Kursschema hösten 2008
 
 
     
PHOTOSHOP INDESIGN ILLUSTRATOR DREAMWEAVER FLASH ACROBAT & PDF KURSPAKET DESIGNKURSER
 
 
   


Grafisk design och kommunikation

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som vill förbättra den visuella kommunikationen mot dina
kunder. Under kursens gång lär du dig att anpassade olika grafiska element för att kommunicera på ett professionellt sätt med olika målgrupper. Du lär dig bl a om gyllende snittet, färg och form, om typografi och uttryck med bild och text.
Kursens utgångspunkt är helhetstänkande för grafiska kommunikativa lösningar.

Förkunskaper
Grundläggande datorkunskap

Kursinnehåll


Färglära och ICC profiler
Typografiska grundregler
Layout och design

Företagsprofilering
Upphovsrätt
Trycksaker

 

Bild och text
Grafisk kommunikation
Målgrupper

Kommunikationsplattform
Nya media
Grafiska format

  
Kurs - Photoshop - CS3 - Bildbehandling - Bildredigering - Malmö
   
 


     

 

 
 
 
 
Adobe Photoshop grund
Adobe Photoshop tryck
Photoshop avancerad
Adobe Illustrator grund
Adobe Illustrator fördjupning
Adobe InDesign grund
Adobe InDesign fördjupning
InDesign automatisera
Adobe Acrobat grund
Adobe Acrobat fördjupning
 
 
 
 
 
 
Adobe Photoshop grund
Adobe Photoshop webb
Adobe Dreamweaver grund
Adobe Dreamweaver fördjupning
Adobe Flash grund
Adobe Flash fördjupning
Iphone Appar
 
 
Grafisk Producent
Professionell Webbdesigner
Bildexpert
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafisk Design
Grafisk Produktion
Webbdesign
 
 
 
Internetmarknadsföring